Liberating  Gelsenkirchen

... weil wir GEschichte L(I)EBEN!

Impressionen bis 1930

 • Gelsenkirchen
 • Buer in Westfalen
 • Gelsenkirchen
 • Gelsenkirchen
 • Gelsenkirchen
 • Gelsenkirchen
 • Gelsenkirchen-Bismarck
 • Gelsenkirchen-Bismarck
 • Gelsenkirchen
 • Ausflugsort u. Sommerfrische Schloss-Berge b. Buer i. W.
 • Schloss Berge, Restaurant, Ausflugsort u. Sommerfrische. Bei Buer in Westfalen
 • Erle-Buer
 • Gelsenkirchen.
 • Gelsenkirchen
 • Gelsenkirchen
Zurück zum Anfang